นายหน้าส่งงาน 081 760 2222 (จ.-ส. 08:30-17:00 น.)

ต้องการขอสินเชื่อ

ยื่นขอสินเชื่อสะดวกรวดเร็ว โดยกรอกฟอร์มออนไลน์
Call Center 081 760 2222
(จ.-ส. 08:30-17:00 น.)

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน และบริการสินเชื่อ

รับจำนอง บ้านที่ดิน และจัดไฟแนนซ์รถยนต์

จัดไฟแนนซ์รถเก๋ง, รถกระบะ, รถบรรทุก, รถพ่วง, สิบล้อ, รถบัส, ถึงรถขนาด 18 ล้อ และรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ บ้านและดิน

บริการด้านประกันภัย

จากบริษัทฯชั้นนำ อาทิ วิริยะ, กรุงเทพ, สินมั่นคง, เอเชีย ฯลฯ

มาตรฐานบริการ

บริษัทฯของเราให้บริการด้วยความมีมาตรฐาน ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์และยุติธรรม

กรุงเทพลิสซิ่ง ซื่อตรง ฉับไว บริการประทับใจ

เอกสารประกอบขอสินเชื่อรถ-บ้าน-ที่ดิน

เอกสารในนามบุคคล

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัญชีธนาคารแสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน
 • ทะเบียนสมรส

เงื่อนไขผู้ยื่นขอสินเชื่อ

อายุ 21-65 ปี
เป็นเจ้าของทรัพย์สินเอง

ยื่นขอสินเชื่อที่นี่

เอกสารในนามนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัทฯ
 • รายงานการประชุม
 • บัญชีธนาคารแสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • บัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน
 • เอกสารประกอบ (อื่นๆ) ตามที่บริษัทฯกำหนด

เงื่อนไขผู้ยื่นขอสินเชื่อ

นิติบุคคลอายุ 3 ปีขึ้นไป

ยื่นขอสินเชื่อที่นี่

หมายเหตุ

 • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 • กรณีไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อขึ้นกับการประเมินมูลค่าทรัพย์
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี หรือหลักเกณฑ์ตามที่กฏหมายกำหนดไว้
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
 • กรณีชำระเงินล่าช้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ 200 บาทต่อครั้ง

ยื่นขอสินเชื่อที่นี่

ความพิเศษของกรุงเทพลิสซิ่ง

บริษัทฯของเราให้บริการด้วยความมีมาตรฐาน ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม โดยข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นส่วนในการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

 • ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม
 • รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
 • ทีมงานมีความพร้อมในการให้บริการ
 • ปัจจุบันมี 8 สาขาให้บริการ ในพื้นที่ภาคกลาง
 • พนักงานให้บริการถึงบ้าน
 • มีค่าแนะนำ
 • ตรวจเอกสารไว
 • ลูกค้าสามารถรับเงินได้ภายใน 1 วันทำการ
 • มีส่วนลดเมื่อปิดบัญชีก่อน