นายหน้าส่งงาน 081 760 2222 (จ.-ส. 08:30-17:00 น.)

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ให้ความคุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิดตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นการประกันภัยชนิดต่างๆ ดังนี้

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเดินทาง
การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
การประกันภัยสำหรับเงิน และโจรกรรม
การประกันภัยป้าย

การประกันภัยเครื่องจักร
การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
การประกันสุขภาพ
การประกันภัยอื่นๆ

ซื้อประกันภัย