นายหน้าส่งงาน 081 760 2222 (จ.-ส. 08:30-17:00 น.)

ติดต่อ

ติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่

บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด
157/7 หมู่ 6 ต.คลองใหม่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทรศัพท์

(034) 321-030 ถึง 2 | 081 760 2222

info@ktls.co.th

สำนักงานภูมิภาค

สาขาสามพราน
(034) 321-030 ถึง 2 | 084 100 5008
สาขานครปฐม
(034) 255-552 | 084 106 1060
สาขาราชบุรี
(032) 223-470 | 084 100 5007
สาขาสุพรรณบุรี
(035) 451-666 | 086 068 3111
สาขาปทุมธานี
(02) 581-3113 | 081 942 3322
สาขาสิงห์บุรี
(036) 512-889 | 081 942 9994
สาขาอ่างทอง
(035) 613-880 | 093 556 5511
สาขานครสวรรค์
(056) 311-322 | 062 594 1144