นายหน้าส่งงาน 081 760 2222 (จ.-ส. 08:30-17:00 น.)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำปี 2561

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำปี 2561
ฝ่ายบริหารและงานบุคลากรทั่วไป
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
เลขานุการผู้บริหาร
1
จนท.ฝ่ายบุคคล
1
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
ผจก./หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1
จนท.ฝ่ายบัญชี
1
ผจก./หัวหน้าฝ่ายการเงิน
1
จนท.ฝ่ายการเงิน
1
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
ผจก./หัวหน้าฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน ธุรการสาขา
1
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
ผจก./หัวหน้าฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน ธุรการสาขา
1
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
ผจก./หัวหน้าฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน ธุรการสาขา
1
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
ผจก./หัวหน้าฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน ธุรการสาขา
1
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
ผจก./หัวหน้าฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน ธุรการสาขา
1
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
ผจก./หัวหน้าฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน ธุรการสาขา
1
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
ผจก./หัวหน้าฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายการตลาดและเร่งรัดหนี้สิน ธุรการสาขา
1