นายหน้าส่งงาน 081 760 2222 (จ.-ส. 08:30-17:00 น.)
จำนอง

ต้องการขอสินเชื่อ

ยื่นขอสินเชื่อสะดวกรวดเร็ว โดยกรอกฟอร์มออนไลน์
Call Center 081 760 2222
(จ.-ส. 08:30-17:00 น.)

ความพิเศษของกรุงเทพลิสซิ่ง

บริษัทฯของเราให้บริการด้วยความมีมาตรฐาน ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม โดยข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นส่วนในการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

 • ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม
 • รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
 • ทีมงานมีความพร้อมในการให้บริการ
 • ปัจจุบันมีสาขาให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง
 • พนักงานให้บริการถึงบ้าน
 • มีค่าแนะนำ
 • ตรวจเอกสารไว
 • ลูกค้าสามารถรับเงินได้ภายใน 1 วันทำการ
 • มีส่วนลดเมื่อปิดบัญชีก่อน

กรุงเทพลิสซิ่ง ซื่อตรง ฉับไว บริการประทับใจ

เอกสารประกอบขอสินเชื่อรถ-บ้าน-ที่ดิน

เอกสารในนามบุคคล

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน
 • อายุผู้กู้เฉลี่ยระหว่าง 21-65 ปี

ยื่นขอสินเชื่อที่นี่

หมายเหตุ

 • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 • กรณีไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

 • ผ่อนแบบลดต้นลดดอก (ตัดต้นได้ตั้งแต่งวดแรก ดอกเบี้ยลดลงตามเงินต้นคงเหลือจริงในเดือนถัดไป)
 • รับพิจารณาหลักทรัพย์ทั่วประเทศ
 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
 • รับเงินภายใน 1 วัน หลังจากเอกสารครบถ้วน
 • ไม่เชคเครดิตบูโร ติดแบลคลิส ก็กู้ได้

ยื่นขอสินเชื่อที่นี่

จำนอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (ป.พ.พ. มาตรา 702)